Leder mars 21, 2019
coffee-colleagues-desk

Det er en rekke leverandører som tilbyr tjenesteutsatt IT drift over nettet. Hver enkelt kunde har derfor en utfordring med å identifisere, evaluere og velge riktig driftsleverandør.

Mange driftsleverandører kombinerer programvare, maskinvare og nettverksteknologi og tilbyr tjenesteutsatt drift som alternativ til løsninger som kjøpes og driftes i egen virksomhet.

Driftsleverandørene eier da normalt all infrastruktur som programvaren kjører på (enkelte benytter andre tjenesteleverandører til deler av infrastrukturen) og koordinerer tilpasning av maskinvaren, programvaren, lisensiering og nettverkstilknytning.

Kundene leier slike tjenesten fra driftsleverandør basert på en månedlig leie pr. bruker. Driftsleverandøren deler sine kostnader mellom mange kunder og oppnår dermed en lavere kostnad per bruker enn under tradisjonelle løsninger.

Kundene har ulike og unike behov

Dersom du er en potensiell kunde av en driftsleverandør, er det naturlig at du har spesielle behov og særskilte forhold som du mener er viktige ved drift av ditt IT-miljø. Dette er forhold du gjerne vil ha ivaretatt på en trygg og profesjonell måte ved overgang til en tjenesteutsatt driftsløsning.

-Kanskje har du en særskilt programvare som er forretningskritisk for deg og som du til enhver tid må ha tilgjengelig?

-Kanskje er din største bekymring at uvedkommende skal få tilgang til sensitive data?

-Kanskje har du særskilte krav til hvordan driftsleverandørens brukerstøtte bør fungere?

…og slik kunne vi ha presentert en lang liste med forhold som du trolig ville sett var av betydning for din virksomhet og dens vurderinger omkring IT-drift. Vi vil imidlertid heller gjøre hovedpoenget klart.  For det er følgende: Skal du som kunde kunne gjøre et rett valg av driftsleverandør, må du vite hvor du står i dag og hvordan du vil ha det i fremtiden.

For enhver kunde vil det være viktig og riktig å sette seg selv i førersetet. Kun på denne måten vil du sørge for å bli ytt de tjenester og få den service du forventer om. For som av alle andre leverandører, kan man heller ikke av driftsleverandørene regne med å få mere enn det man forlanger og har gjort avtale om.

Leverandørene har ulike styrker og svakheter

Som hver kunde er unik, er også hver driftsleverandør unik. De har sine satsingsområder, ulik grad av kundetilfredshet, ulik driftsteknologi, helpdesk og rutiner for kundehåndtering, osv.. Da gjelder det å finne den driftsleverandøren som i størst mulig grad kan imøtekomme dine behov som kunde. Som har sine styrker på områder som er viktige for deg. Og ikke minst er i stand til å ta deg som kunde og dine utfordringer på alvor.

Det ovenfornevnte kan bl.a. illustreres ved å ta et fugleperspektiv på driftsleverandørenes satsingsområder:

Enkelte driftsleverandører pakker egen programvare, maskinvare og systemintegrasjon som de selv tilbyr i markedet. Dette er gjerne selskaper med fokus på internettbasert programvare til små selskaper og store konsern. Deres tilbud inkluderer gjerne elektronisk handel, kommunikasjon og dokumentbehandling, datavarehus og kontorstøtte. Disse selskapene utvikler som regel egen programvare, eier all infrastrukturen og administrerer alle nettverkstilknytninger.

Andre driftsleverandører samarbeider med nettverks-/programvareleverandører og systemintegratorer for å kombinere deres tilbud og styrke. Dette er driftsleverandører som legger til rette komplette tilbud til kundene basert på lisensiering av programvare og partnerskap med nødvendige leverandører, gjerne andre driftsleverandører. Dette betyr at alle aktiviteter koordineres slik at kunden kun trenger å forholde seg til én leverandør, uten at driftsleverandøren eier all infrastruktur og programvare.

..og driftsleverandørens satsingsområde er bare ett av en rekke relevante parametre som bør vurderes når valget av driftsleverandør skal gjøres. For det valg som gjøres, uansett hvordan man vender og vrir på det, vil være strategisk for hver enkelt kunde og bør ikke være mislykket. Da kan overgang til tjenestebasert drift koste mer enn det smaker!