Leder februar 15, 2019
krangle

SVs statsråder bør bevisst gå inn for å krangle i full offentlighet om vanskelige saker for regjeringen, mener SU-leder Kirsti Bergstø.

På den måten vil det bli lettere for både folk flest og stortingsrepresentanter å delta i de politiske diskusjonene som nå foregår bak lukkede dører på Statsministerens kontor, skriver Dagbladet.

– Til nå virker det som at statsrådene er blitt lagt bånd på. Det må det bli en slutt med, det bare snevrer inn debatten. Ikke styrker det demokratiet heller, at alle beslutninger blir tatt i lukkede rom. De reelle uenighetene innad i regjeringen må opp og fram, sier Bergstø.

SU-lederen mener behovet for åpenhet er ekstra stort for dagens flertallsregjering, som ofte har tatt avgjørelsene lenge før de blir behandlet i Stortinget.

Bortførte Bossi løslatt på Filippinene