Leder mars 13, 2019
desk

Det skal ikke store profetiske evner til å forutse at NRKs halvtimes lange utspørring av prinsesse Märtha Louise lørdag blir årets mest debatterte og omstridte intervju i norske medier.

For første gang svarte prinsessen på den massive kritikken som har kommet mot engleskolen hennes.

Og det var en åpenhjertig og offensiv Märtha Louise som stod frem for det norske folk.

Det var selvfølgelig positivt å høre at prinsessen regner seg selv som kristen, at hun har sine barn i en menighetsbarnehage og at hun ønsker å tilhøre kirken.

Men vi ble dessverre likevel ikke særlig beroliget av det vi fikk se og høre. For det meste av det tankegodset prinsessen gjør seg til talsperson for, tilhører ikke den kristne bekjennelsen hun selv sier hun vil tilhøre, men en helt annen tro.

Man trenger ikke å være ekspert for å se at dette dreier seg om ganske så klassisk New Age, slik prinsessen selv markedsfører det på hjemmesidene til selskapet sitt Astarte Education: «Vi i Astarte Education gir deg verktøy slik at du kan få tak i dine egne sannheter ved å speile deg selv i andre gjennom readinger, healing, krystaller og berøring».

Med den gjennomslagskraften som en person med en posisjon i arverekkefølgen til den norske kronen har, er det grunn til å være urolig for skadevirkningene som prinsessens nyåndelige reklamefremstøt kan få.

Märtha Louise brukte mye tid i intervjuet på pressens rolle i debatten om engleskolen. Vi deler prinsessens bekymring for at mobbing skal bli en del av det offentlige ordskiftet.

 

Vil ha kjempekors i Nasaret

Vi er også enig i at deler av pressen til tider har grafset vel mye i de kongeliges privatliv. Det har ikke minst gått ut over Märtha Louise.

Men vi kan likevel ikke se at den pressekritikken prinsessen kommer med i denne saken treffer helt, selv om enkelte av karakteristikkene som Märtha Louise har måttet tåle er langt over streken. Det gjelder for eksempel den svenske forfatteren Jan Guillous utspill i gårsdagens Dagbladet der han kaller prinsessen for «sprø» og ber henne søke legehjelp.

På den annen side bør ikke overraske noen – heller ikke prinsessen – at mediene tar tak i en så oppsiktsvekkende problemstilling som den vi her står overfor.

Märtha Louises New Age-engasjement er ikke bare en privatsak. Den kan ha implikasjoner for kongehuset, monarkiet og det grunnlovsfestede forholdet mellom Den norske kirke og de kongelige.

Da er det selvfølgelig pressens samfunnsoppgave å belyse problematikken.