Leder april 6, 2019
africa

Det som opprinnelig startet som et intervju med den avgående KrF-ordføreren Jan Odvar Skisland i Kristiansand har vokst i styrke til å bli en mediestorm mot partileder Dagfinn Høybråten. Ansvaret for dette som for KrF er et svært lite behagelige og meget ubeleilig negativt fokus må Norges største avis ta. Man har lett med lys og lykte etter episoder som kan sette partilederen i et dårlig lys.

Men det er også en annen gruppe som ikke kommer unna sitt ansvar i denne saken og de negative konsekvensene dette kan få for det kommende KrF-valget. Det gjelder selvfølgelig også alle de partifolkene som ikke klarte å holde munn, men følte de måtte dele sine frustrasjoner med VG-journalistene som ringte dem.

Og det er ikke alle kritikerne som engang har ryggrad til å stå åpent frem med det de har å melde. De opptrer som anonyme kilder og blir således enda vanskeligere å forsvare seg mot.

En av disse navnløse kritikerne er i Dagens Næringsliv sitert på sin frustrasjon over det stempelet Dagfinn Høybråten har fått som mørkemann.

– Høybråten kan ha store utspill i eldrepolitikk eller helsepolitikk, men det eneste folk ser er en mørkemann, sier den anonyme KrF-kilden.

Dagens Næringslivs forslag til løsning er å bytte ut «mørkemannen» Høybråten med Knut Arild Hareide.

Vi mener at dette er en helt feil og altfor enkel tankegang. Problemet er ikke at Høybråten blir oppfattet som mørkemann. De beskyldningene kommer enhver KrF-leder til å møte.

Det er samfunnsutviklingen som har skapt dette fenomenet, som i dag nærmest er helt er helt person- og kjønnsuavhengig uavhengig: Når man blir KrF-leder, er man per definisjon en mørkemann.

Se bare på den forvandlingen som skjedde med den forrige partilederen Valgerd Svarstad Haugland. Hun kom inn i partiledelsen med sitt rødvinsglass og ble av pressen presentert som selve inkarnasjonen av KrF-fornyelsen.

Men samme Valgerd avsluttet sin partilederkarriere med et urettferdig og medieskapt mørkemannsstempel kraftigere enn det noen mannlig partileder til da hadde hatt. Det ble til og med startet en egen aksjonsgruppe med navnet «Kvinner mot Valgerd».

Unge fremadstormende KrF-politikeren må ikke for et øyeblikk tro at de er immune mot de mørkemannsmekanismene som råder i pressen. Det har nå også den nye 25-årige nestlederen Inger Lise Hansen allerede fått merke. For hennes del hjelper det heller ikke at hun har hatt et rykte som mer liberal enn de fleste KrFere når det gjelder homopolitikk.

For fra Landsforeningen for Lesbisk og Homofil Frigjøring får hun uansett de lite hyggelige merkelappene «homofob» og «slu, strategisk rev».

– Nestlederen er like konservativ som ledelsen i partiet. Hun er en «mørkemann» i denne saken og tjener overhodet ikke vår sak, sier LLHs leder Jon Reidar Øyan sier til Nettavisen.

Der kom sannelig m-ordet igjen. Det hjelper altså ikke at man er 25 år, lyshåret, kvinne og har et rykte som «liberal». Sitter man i KrF-ledelsen er man likevel en mørkemann.

Det er derfor naivt å tro at man vil bli kvitt mørkemannstempelet. Det har nok kommet for å bli. Den eneste måtte kanskje være å bli tilhengere av selvbestemt abort, avslutte kampen for ekteskapet og fjerne all henvisning til kristendommen i partinavnet. Men hva blir det igjen av partiet da?

Da er det bedre å glemme redselen for mørkemannen og heller drive politikk.