Leder april 15, 2019
human

I forbindelse med homoparaden i Porsgrunn i fjor kom KrFs Bjørg Kongsgaard med uttalelser om at paraden ikke var ønskelig. I år deltar hun i paraden til tross for at hun mener den er unødvendig.

Jeg ble utfordret i fjor og ga et løfte om å gå i år. Jeg går i paraden for å vise at jeg ikke er homofob, sier Kongsgaard, ifølge nettstedet Blikk.

Til tross for at Bjørg Kongsgaard ikke ønsker å bli oppfattet som homofob står hun fast på synet om at homoparaden er unødvendig fordi hun mener at homofile og lesbiske har fått innfridd sine rettigheter gjennom partnerskapsloven.

– At homofile spjåker seg ut og fremstår som om de bare er opptatt av sex, gavner ikke homosaken, sier Kongsgaard. Hun også klar på at hun er uenig i kravet om en kjønnsnøytral ekteskapslov.

– Jeg setter fortsatt ekteskapet mellom mann og kvinne i en særstilling. Homofile som velger å leve sammen skal selvfølgelig sikres juridiske og økonomiske rettigheter, men jeg mener det er best for barn å vokse opp sammen med en mor og en far og er imot å gi homofile rett til å søke adopsjon. Det handler ikke om at homofile ikke er gode omsorgspersoner, men ved adopsjon må man ta utgangspunkt i barnas beste, ikke voksnes rettighet til å kunne adoptere, sier hun til nettstedet. Initiativtaker til homoparaden i Porsgrunn, Olav Hanto, forteller at han etter paraden i fjor snakket med Bjørg Kongsgaard.

– Jeg sa til henne at det virket som om hun både var for og imot homoparaden. Jeg inviterte henne derfor til å delta i årets parade og glad for at hun tok utfordringen og blir med og går i paraden lørdag 15. september, som mener paraden er viktig for synliggjøringen av homofile.