Leder februar 23, 2019
abu-dhabi

få en islamsk organisasjon til å gå offentlig ut med at den respekterer retten til å konvertere fra islam til en annen religion er ikke hverdagskost.

Den erklæringen som Islamsk Råd Norge og Mellomkirkelig Råd presenterte i går var således av det oppsiktsvekkende slaget.

De to partene mener det er første gang at en kirke og en representativ muslimsk nasjonal organisasjon sammen anerkjenner retten til å konvertere. Vi kan heller ikke komme på noen lignende tilfeller.

Erklæringen viser nok en gang hvor godt tillitsklimaet er mellom muslimske og kirkelige representanter i Norge. Det er grunn til å gi honnør til Mellomkirkelig Råd for at de har tatt dette initiativet.

Også Islamsk Råd Norge fortjener godord. For det å sette navnet sitt under en slik erklæring er nok ikke bare enkelt for dem. Og ved å gjøre det plasserer de seg langt ute i den mest liberale ytterkanten av den islamske religion.

En anerkjennelse av en muslims rett til å forkaste islam og velge en annen religion, representerer jo unektelig et ganske alvorlig brudd med det som er normen i den islamske verden og i det muslimske trosfellesskapet.

Sju år i kirkeasyl

Innenfor ortodoks islam er tanken at den som en gang har blitt muslim, forblir muslim for alltid. I mange land er det direkte livsfarlig å konvertere fra islam.

Flere muslimske land har nedfelt i lovverket sitt at det å vende seg bort fra islam skal straffes med døden.

Afghanistan er et slikt eksempel. Der ble eks-muslimen Abdul Rahman i fjor arrestert og truet med henrettelse fordi han hadde blitt en kristen. I siste liten kom Rahman seg ut av landet og fikk innvilget politisk asyl i Italia.

Men det er ikke bare fra islamske myndigheter truslene mot konvertitter kommer. Faren er nesten enda større for at familien eller nærmiljøet skal drepe en som vender seg bort fra den muslimske tro.

Det er fra dette holdet også truslene mot konvertitter i Norge som har forlatt islam til fordel for kristen tro, har kommet.

Kanskje kan det være lov til å håpe at gårsdagens erklæring fra Islamsk Råd kan gjøre situasjonen letter for denne utsatte gruppen.

Men det gjenstår fortsatt å se om muslimer i Norge vil akseptere Islamsk Råds nytolkning av forbudet mot konvertering eller om de vil opprettholde den opprinnelige flertallstolkningen av religionen.

Sitat: Et brudd med normen i den islamske verden.