Leder februar 23, 2019
women

Lærerinnenes Misjonsforbund (LMF) arrangerer i år sommermøte på Bakketun folkehøgskole fra 26. til 30. juli.

Det blir variert program med bibeltimer ved Annbjørg Barane, misjonsforedrag ved Torunn Lunde, misjonærmosaikk med glimt fra mange misjonsfelt, sangmøte og et offermøte der malimisjonær Anne-Lise Baltzersen taler.

Fredag skal deltakerne til Stiklestad og se spelet om Heilag Olav, mens de søndag deltar på gudstjenesten i Stiklestad kirke.

LMF er en over 100 år gammel tverrkirkelig organisasjon, som støtter kvinnelige misjonærer i arbeidet deres med penger og forbønn.
I år er 16 misjonærer på deres støtteliste.