Leder mars 8, 2019

Flere hundre israelske soldater rykket tirsdag morgen inn i Hebron på Vestbredden for å fjerne bosettere som myndighetene mener ulovlig okkuperer to hus.

Bosetterne har blandt annet fått økonomisk støtte av Senter mot antisemittisme.

– Området er kjøpt og betalt av jøder. Israelske domstoler, politiet og regjeringen anerkjenner eierskapet, men Olmert vil ikke at jøder ikke skal leve og bo i området, sier Erez Uriely, leder i Senter mot antisemittisme, som presiserer:

-Eiendommen er jødisk og det bor ingen arabere i området. Dette er en venstreradikal og antijødisk politikk som ikke er motivert ut fra fornuft eller tanke om fred og koeksistens.

Brukte makt

Grensevakter og politi omringet husene der de to familier har forskanset seg.

NTB melder at markedsområdet har vært erklært en avstengt militærsone.

Den internasjonale TIPH-styrken er positive til at Israel har tatt affære. TIPH (Den midlertidige internasjonale tilstedeværelse i Hebron) har hatt en observatørrolle i Hebron siden Oslo-avtalen.

– At myndighetene nå gjennomfører utkastelsen i tråd med avgjørelsen tatt av det israelske rettsvesenet, viser at israelsk lov gjelder for alle, sier leder av TIPH, Karl-Henrik Sjursen i en pressemelding.

Kastet stein

Flere titall unge jøder som støtter familiene, var kommet til de to husene i den urolige byen på Vestbredden for å forsøke å stanse utkastelsen. Noen av dem kastet stein og andre gjenstander mot soldatene fra et hustak. Tre av av dem skal ha blitt skadd i sammenstøtene, og en soldat ble skadd da han ble truffet i hodet av en stein.

Bosetterne ble satt på en buss og kjørt ut av området, men en av lederne lovet å komme tilbake.

TIPH er bekymret for den økende volden i området.

– I lys av den økte volden og gjentatte brudd på israelsk og internasjonal lov anbefaler vi israelske myndigheter å fjerne bosetterne som okkuperer også dette bygget, sier Sjursen.

strategisk viktig

Et antall israelske soldater som på forhånd hadde nektet å være med på å kaste ut bosetterne, ble mandag dømt til 28 dagers kakebu av en israelsk militærdomstol. Soldatene ble også fjernet fra framtidige kampoppdrag.

Soldatene nektet etter at et rabbinerråd som representerer bosetterne på Vestbredden, nylig kom med en kjennelse der de forbyr israelske soldater å aksjonere mot jødiske bosettere.

– Den lille jødiske minoriteten i Hebron er både åndelig og strategisk viktig for jødisk eksistens i Midtøsten, men også for jødedommen, kristendommen og for Vestens styrke. De vokter Bibelens røtter, sier Erez Uriely til Magazinet.

Senter mot antisemittisme (SMA) har nettopp gitt ca. kr 100.000 til bosetterne. Nylig ble det sendt ut en oppfordring til norske menigheter og enkeltpersoner om å gi enda mer penger til bosetterne gjennom SMA.