Leder februar 15, 2019
divorces

To år etter at man tillot «skyldfrie» skilsmisser har antall havarerte ekteskap i Spania mer enn tredoblet seg.

Denne uken offentligjorde Institutt for familieforhold i Spania en rapport som bekrefter disse tallene, skriver CNA.

– Familiesammenbrudd har hatt en veldig negativ utvikling i de siste årene, og de siste to årene siden godkjennelsen av ikke skyld-skilsmisser, har økningen vært av et så stort omfang at tallene er tredoblet, skriver instituttet i rapporten.

Videre skriver man at det tas ut en separasjon hvert 3,19 minutt i landet, og at de fleste av disse ender i skilsmisse. Mer enn 274.000 par har separert seg siden men vedtok loven, som altså ikke krever en påvist skyld hos en av, eller begge, partene. Mer enn 450.000 barn havner i midten av disse familiekonfliktene, og innen 2010 vil det tas ut like mange skilsmisser som det inngås ekteskap, om utviklingen fortsetter.

Fire fengslet for karikaturprotest

Rapporten hevder at et lands kultur blir målt etter måten man tilnærmer og bryr seg om problemene og velferden til familiene på. Plikten til å møte behovene for svar fra ektepar og familier er basert på behovet for å «opprettholde sunnheten og stabiliteten i ekteskap og familier», og å dempe krisene og lidelsene til de som er involvert i vanskelige situasjoner.

Instituttet foreslår en rekke tiltak for å løse problemet med havarerte ekteskap i Spania. Blant annet vil man modifisere loven om ikke-skyld-skilsmisser, øke trykket på terapi og rådgivning for trøblete ekteskap og opprettelsen av en komité med utgangspunkt kongressen som skal studere måter å hjelpe ektepar på.