Leder mars 2, 2019

Norske myndigheter skjerper kontrollen med reisende fra Storbritannia som følge av utbruddet av munn- og klovsyke på et gårdsbruk sørvest for London.

– Vi vil nå intensivere kontrollen, sier landbruksminister Terje Riis-Johansen (Sp) etter et møte med eksperter og representanter for næringen mandag.

EU-kommisjonen ville ifølge en talsmann mandag vedta et forbud mot eksport av ferskt kjøtt, levende dyr og melkeprodukter fra Storbritannia. Et slikt forbud vil også gjelde for Norge gjennom EØS-samarbeidet.

Samtidig vil altså norske myndigheter ha økt kontroll med personer som kommer fra Storbritannia til Norge via flyplasser og havner.

Det skyldes frykten for at reisende kan bringe med seg smitte, særlig ved å smugle inn infiserte kjøttvarer.

Landbruksminister Riis-Johansen betegner situasjonen som alvorlig og oppfordrer reisende fra Storbritannia til å opptre ansvarlig.

– Vi er helt avhengige av at folk flest stiller opp, sier han.

Ikke som i 2001

Da munn- og klovsyke brøt ut i Storbritannia i 2001, spredde den seg raskt til det europeiske kontinentet.

Flere millioner dyr ble avlivet og kostnadene beløp seg til nærmere 100 milliarder kroner i Storbritannia.

Situasjonen i dag er likevel ganske annerledes, påpeker landbruksminister Riis-Johansen og flere eksperter.

Riis-Johansen berømmer britiske myndigheter for å ha reagert raskt og effektivt. Det samme gjør administrerende direktør Roar Gudding i Veterinærinstituttet.

– Britene har tydeligvis lært mye. De kom raskt i gang med avliving og desinfisering. De har vist handlekraft, sier Gudding.

Han mener sannsynligheten for at munn- og klovsyken skal komme til Norge denne gangen er liten.

– Men vi må ta det på alvor, for konsekvensene er så store dersom den skulle komme, sier han.

Med kraftig kritikk mot Märtha Louise

Full tillit

Norges Bondelag var blant dem som ble orientert om de norske tiltakene i møtet med landbruksminister Riis-Johansen mandag.
Bondelagets generalsekretær Harald Milli er godt fornøyd med det myndighetene har gjort så langt.
– Vi har full tillit til myndighetenes håndtering av denne saken, sier Milli.

Heller ikke han regner med at det er noen stor fare for at munn- og klovsyken skal spre seg til Norge. Sist gang den brøt ut i Norge, var i 1951.