Leder februar 23, 2019
lynda-sanchez

Midt under valgkampen langer venstresiden i KrF ut mot egen partileder.

Tidligere statssekretær for Jon Lilletun, Svein Helgesen, mener partiformann Dagfinn Høybråten er “redd for å tråkke Finn Jarle Sæle og den konservative grupperingen blant kristenfolket på tærne”.

Han sier i et intervju med Stavanger Aftenblad at han mener KrF er i ferd med å bli knyttet for sterkt opp mot den konservative delen av kirkelandskapet.

– Det er et kjempeproblem at de som står nærmere Stålsett-linja ikke lenger stemmer KrF, sier han til avisen.
I samme artikkel er blant andre Kristiansand-ordfører Jan Oddvar Skisland (hovedfoto) intervjuet.

– Partiet går litt i feil retning. Et av de store problemene er at Høybråten er for konservativ. Han har vært veldig opptatt av å konsolidere KrFs grunnfjell, som er mot partnerskap, for totalavhold og uforbeholdne i sin støtte til Israel. Men det grunnfjellet finnes ikke lenger, i alle fall ikke hos velgere under 50-60 år, sier Skisland.

Lite taktisk

Magazinet kjenner til at kritikken sjokkerer KrF-ere sentralt.

– Det er jo en kjensgjerning at det er reell uenighet om ulik vektlegging av spørsmål, men at noen går ut med dette nå noen uker før valget er nesten helt utrolig. Uroen kan føre til debatter om veivalg fremfor fokus på vår politikk. En kan jo undre seg over hva Skisland og Helgesen tenker på, sier en sentralt kilde i KrF til Magazinet.

– Kritikken er jo bare egnet til å ødelegge for partiet i en krevende valgkamp, sier kilden som mener man godt kunne ha spart seg til etter valget. Etter det Magazinet erfarer er det kun en liten gruppe i KrF som kommer med kritikken.

Samme kritikk ble imidlertid også fremført i NRK på mandag. Her måtte Dagfinn Høybråten svare på kritikken om partiet har blitt for snevert og “moralsk uspiselig”.

– Vi arbeider med å utvide og åpne partiet. Jeg syntes det er viktig å si her at ingen trenger å være kristen for å stemme Kristelig Folkeparti, selv om noen kan tro det når de hører navnet på partiet. Vi har mange venner i KrF, også medlemmer som ikke nødvendigvis deler den kristne tro, men som ser at samfunnet trenger gode positive kristne verdier i samfunnet. Som nestekjærlighet, respekt for menneskeverdet uansett og en forvaltning av miljøet, sa Høybråten som la til:

– Om noen tror de skal få se meg med sigar og et glass rødvin i hånden håper imidlertid på for mye.

I partiutspørringen fortalte også partilederen at KrF nå satser for fullt på ungdommen og at partiet kan skilte med landets yngste partiledelse.

– Så kritikken om at vi er et parti for eldre er ikke korrekt, sa Høybråten.

Gjenvalgt Netanyahu vil bli statsminister

På rett vei

Når Skisland og Helgesen beskylder KrF for høyredreining, har avisen Norge IDAG lenge kritisert KrF for å stå for langt til venstre. Dermed rivaliseres KrF fra begge sider i partiet.

Assisterende redaktør i Norge IDAG, Bjarte Ystebø, mener imidlertid at tingenes tilstand er blitt bedre i KrF under Høybråten.

– Mange på høyresiden har vært desillusjonerte over partiet, men jeg syntes nå å se en forandring. Høyresiden begynner igjen å få troen på partiet og vil fortsette å være aktive i partiet. Så jeg ser nå en liten spore til økt engasjement, sier Ystebø.

– Så høresiden i KrF har ikke engasjert seg nok i KrF?

– Jeg tror nok høyresiden må kunne tåle kritikk fordi den har sittet og sett på at venstresiden har forsynt seg med sentrale verv i partiet. Nå er det tydeligvis en gruppe som ønsker å ta rev i seilene, og som ikke bare ønsker å være i opposisjon til venstresiden i partiet, men som også ser at KrF er det viktigste partiet på Stortinget. Partiet er et sentrumsparti som dermed kan få stor innflytelse i Stortinget i mange spørsmål.

– Hva sier du til kritikken fra Skisland og Helgesen?

– Dette er representanter som ligger så langt til venstre i partiet at de ikke klarer å se at man også er avhengig av en høyreside i partiet. Man kan ligge så langt ute til venstre at man får skylapper for øynene. De er så opptatt av sin venstrevridde agenda at de ikke ser at det finne en bredere kristen agenda som skal fylle KrF. Og da er man avhengig av fredelig sameksistens med høyresiden.

– Hva vil du si om Dagfinn Høybråten som leder?

– Han er dyktig og ryddig i forhold til de ulike fløyene i partiet. Ikke minst er han stødig som leder. Her er det ikke noe vingling. Han er rett mann på rett plass, sier Ystebø.