Leder april 17, 2019
lake

Den vietnamesiske prisvinneren Dian Triung Tin kommer til Norge for å delta på seminar om Vietnams forhold til menneskerettigheter denne uken.

Den vietnamesiske misjons- og kirkelederen pastor Doan Triung Tin får Stefanusprisen 2007. Det er en komité nedsatt av Norsk Misjon i Øst som tildeler prisen.

Prisen blir overrakt pastor Tin av biskop i Bjørgvin, Ole D. Hagesæther, under en pressekonferanse i Oslo i dag.

Stefanus-prisen ble delt ut første gang i 2005.

Markering

Formålet med prisen er å hedre en person som har markert seg i det offentlige rom som en uredd forkjemper for menneskerettighetene generelt og for religionsfrihet spesielt.

I store deler av sitt 62-årige liv har pastor Tin, med stort mot og ofte under sterk motstand, arbeidet for å fremme kristen tro i Vietnam, og særlig for de undertrykte etniske minoritetsfolkene.

Han kjemper også for deres rett til å ha full tros- og religionsfrihet.

Tin kommer til Norge for å delta på Norsk Misjon i Øst sitt seminar «Trosfrihet og menneskerettigheteri Vietnam», ved Norsk Lærerakademi.

Seminar hos NLA

Seminaret setter fokus på trosfriheten som en grunnleggende menneskerettighet.

– Hvordan kommer dette til uttrykk i Vietnam, et kommuniststyrt land som nå åpner seg mot Vesten og er i en rivende økonomisk utvikling, skriver NMIØ på sine hjemmesider.

Myndighetene viser små tegn til å bedre menneskerettighetenes kår, men det meldes om stadige arrestasjoner av dem som opponerer mot regimet.

Situasjonen er fortsatt meget vanskelig for landets mange minoriteter som blir forfulgt hvis de skifter tro, skriver organisasjonen.