Leder mars 30, 2019
øye

Det nærmeste vi kommer myten om Atlantis i moderne tid? Etter 30 års uenighet mellom India og Bangladesh om hvem øya tilhørte ble den globale oppvarmingen løsningen på problemet. Eller var det rett og slett «Moder Jord» som hadde fått nok?

Den ubebygde øya kalt New Moore Island i Bengalbukta målte 3,5 km lang og 3 km bred. Både India og Bangladesh mente at øya tilhørte dem, og gjorde dermed krav på den igjennom 30 år med uenigheter vedrørende hvilken nasjon øya tilhørte.

Moder Jord «slukte» øya

I 2010 kom løsningen problemet, og det i regi av naturen. Om det var selveste «Moder Jord» som hadde fått nok eller om det skyldtes den globale oppvarmingen kan sikkert diskuteres, men New Moore Island ble til «No More Island». Havet steg nemlig, og «slukte» hele øya!