Leder mars 5, 2019
sunset

KrF-leder Dagfinn Høybråten langer ut mot regjeringens brutte fattigdomsløfter.

– Frelsesarmeens slumstasjon i Oslo merker ingenting til regjeringens store løfter om fattigdomsbekjempelse. Tvert om – i en situasjon med rekordlav arbeidsledighet ber stadig flere om hjelp fra Frelsesarmeen til å overleve.

Frelsesarmeens innsats for fattige og utstøtte er fantastisk, men dette kan ikke regjeringen være bekjent av, sier KrF-leder Dagfinn Høybråten.

Disse uttalelsene kom han med i forbindelse med besøket på Frelsesarmeens kontaktsenter for rusmisbrukere i Bodø i går.

– Nå må det komme i gang en satsing som de det gjelder faktisk merker i hverdagen sin. For øyeblikket virker det som om regjeringen er mer opptatt av rikdomsbekjempelse enn av fattigdomsbekjempelse, sier Høybråten med sikte på de siste dagenes opsjonsbråk.

Brutte løfter

Vel vitende om at finansminister Kristin Halvorsen selv har vedgått at det har vist seg vanskelig å bekjempe fattigdommen, langer Høybråten ut mot de brutte løftene.

– Å avskaffe fattigdommen skulle være en enkel oppgave, mente de rødgrønne partiene da de dannet regjering. Det er opp mot disse løftene innsatsen må måles, og da er det ikke det minste rart at svært mange er skuffet over både innsats og resultater. Når personer som er avhengig av sosialhjelp – og av Frelsesarmeen – for å overleve sier at de opplever dagens ordninger som byråkratiske og tungvinte, må regjeringen reagere.

– KrF krever at regjeringen nå legger fram forslag til tiltak som brukerne selv opplever både som målrettede og avbyråkratiserende. Slike tiltak må utformes sammen med, ikke over hodene på brukerne, sier Høybråten.

Hjemmeværende

Alle i arbeid

– Men hva vil dere gjøre som ikke Kristin Halvorsen har klart å få til?

– Vi håper Kristin Halvoren har lært er at man ikke så lettvint utsteder løfter som ikke kan innfris. Før valgkampen kom hun med store løfter i både barnehageløftet og fattigdomsspørsmålet. Det er ikke annet enn trist for de det gjelder og trist for troverdigheten til politikerne, sier Høybråten.

Høybråten mener regjeringen viderefører den forrige regjeringens politikk.

– Vi hadde ikke sesam sesam-løsning under valgkampen slik de gikk ut og lovte. Vi i KrF mener det er mer som kan gjøres på følgende tre punkter:

– Vi har en historisk situasjon med god tilgang på arbeid og man må kunne inkludere flere i arbeid. Det er en fallitterklæring hvis det ikke går. Da vi styrte var situasjonen en helt annen, nå er det en helt ny situasjon hva gjelder arbeidstilgang.

– For det andre må det må bli lettere å få gjeldsordning. Vi har fremmet en rekke forslag som kan hjelpe de som har et utgangspunkt i bunnløs gjeld. De må få komme ut av det fangenskapet dette utgjør.

For det tredje mener vi det er en nær sammenheng mellom rus og fattigdom. Vi trenger en opprustning i ettervern i rusomsorgen. Nå skjer det en stille nedrustning i kommunene i forhold til dette. Det skjer fordi kommunene sender rusmisbrukerne inn i sykehuskø som er gratis for dem. Det skjer mens det er stor ledig kapasitet hos de frivillige. Flere må få rehabiliteringstilbud for komme ut av fattigdommen, sier Høybråten til Ledelse.