Leder februar 24, 2019
islamofobi

Svenske studieforbund får massiv støtte for å motvirke såkalt islamofobi.

– Når de svenske studieforbundene Sensus og Ibn Rushed skal bygge opp en muslimsk fredsbevegelse i Sverige kommer voldsinnslagene i religionens navn ikke til å speiles i noe større omfang. Det forteller Sensus’ leder Mats Bernerstedt til Magazinet.

– Det er så åpenbart at de ingrediensene finnes, det bildet spres av andre. Bildet mange har av islam er at de sprer vold, men det trenger ikke vi gjøre i dette prosjektet, sier Mats Bernerstedt.

Islamofobi

Prosjektet som går under navnet Fredsagentene skal motarbeide islamfobi. Mats Bernerstedt kan ikke si hvor grensen går for hva som er rimelig kritikk av islam og det som kalles islamofobi.

– Jeg kan ikke definere den grensen, det må tilpasses til kulturelle situasjoner. Men man skal kunne rette rimelig kritikk mot islam, sier han og konstaterer at han ikke kan nevne noe man kan si om islam uten å oppfattes som islamofob.

Krigsoppfordringer

Bernerstedt vil ikke kommentere at det finnes oppfordringer til hellig krig i den islamske religionen.
– Det har jeg ingen kommentar til. Jeg er ikke så inne i emnet, men har forstått at hellig krig er feiltolket som begrep og har ikke noe med vold å gjøre, sier Bernerstedt som ”forutsetter” at hellig krig kommer til å bli tatt opp i prosjektet.

Yasin Ahmed på Sensus er koordinator for Fredsagentene. Han fremholder at et av prosjektets formål er å hjelpe unge muslimer til å ikke bli fanget opp av ekstreme islamistiske krefter.

Fiendtlig

– Det er viktig å motvirke visse muslimers fiendtlige syn på Vesten. Gjennom å opplyse dem om deres rettigheter kan man bidra til at de føler seg delaktige i samfunnet. Det gjør at unge muslimer ikke blir offer for ekstreme krefter, sier Yasin Ahmed.

Fordommer mot muslimer blomstrer i mediene ifølge Yasin Ahmed som også påpeker at muslimer selv medvirker til å spre et negativt bilde av islam.

Siden 2005, da prosjektet ble startet, har 25 fredsagenter blitt utdannelse og gitt i oppdrag å lede studiesirkler blant unge muslimer og spre et fredelig bilde av islam i samfunnet. Når prosjektet avsluttes i 2008 skal totalt 100 fredsagenter være utdannet.

Fredsbevegelse

Yasin Ahmeds drøm er at prosjektet skal bidra til at den første muslimske fredsbevegelsen skal etableres i Sverige.

– Så vidt jeg vet, finnes det ingen skikkelig muslimsk fredsbevegelse i Europa som tilsvarer de kristne fredsbevegelsene og den vi vil skape, sier han.

Innen prosjektet blir avsluttet neste år håper Yasin Ahmed at de har rukket å bygge ”sterke allianser” med andre fredsbevegelser i Sverige.