Leder mars 1, 2019
beijing

Ett år før åpningen av OL i Beijing er Kina ifølge menneskerettsorganisasjonen Amnesty International meget langt unna en forbedring av menneskerettighetene i landet.

I en rapport som offentliggjøres tirsdag, heter det at antall henrettelser er gått litt ned ifølge offisielle uttalelser. Men fortsatt idømmes dødsstraff for til dels mindre alvorlige forbrytelser som skatteunndragelse eller besittelse av narkotika.

Antallet arrestasjoner uten offentlig tiltale eller rettssak er økende, blant annet plasseres narkomane i tvangsarbeidsleirer for å «reformeres».

– Disse tiltakene skal tjene til sosial opprensing, sier Amnesty International.

Tvangsflytting

Blant dem som rammes av skjerpede tiltak fra myndighetenes side, er kritikere av tvangsflytting. Mange mennesker tvangsflyttes på grunn av byggeprosjekter til OL.

OL brukes også som påskudd til å gå hardere fram mot journalister og andre som engasjerer seg i arbeid for menneskerettighetene i landet. Amnesty-rapporten dokumenterer et større antall tilfeller av husarrest, tortur og urettferdige rettssaker.

Samtidig fortsetter den nasjonale pressefriheten å være sterkt innskrenket, ikke minst for hva som kan offentliggjøres på internett.

Mandag aksjonerte gruppen Reportere uten grenser i Beijing for større mediefrihet i Kina. Demonstrasjonen ble straks stoppet av politiet, og journalister som dekket aksjonen ble holdt igjen av politiet i to timer.

Bush og Karzai lover å knekke Taliban

Flere organisasjoner

I forrige uke tok også den USA-baserte gruppen Human Rights in China opp den manglende framgangen for menneskerettighetene i landet.

Myndighetene har skjerpet kontrollen med kinesiske menneskerettighetsaktivister og medier for å kvele enhver protest i utgangspunktet.

I stedet for en Beijing-vår med større frihet og toleranse mener Amnesty å se knebling av dissidenter, forfølgelse av aktivister og nye hindre mot uavhengig journalistikk.

Kinas regjering frykter pinlige avsløringer om sosiale og politiske problemer, men forstår ikke at undertrykkingen er enda pinligere, ifølge Amnesty.