Leder mars 15, 2019
arab

I flere av Europas storbyer, hvor muslimer planlegger å bygge markante moskeer, opplever man nå store protester.

I følge ChristianToday har mosképlaner i London blitt møtt med en underskriftskampanje for å stoppe byggingen, men lignende planer i Køln har skapt store protester. I Marseille har det hele endt opp med trusler om søksmål fra høyreekstreme, mens det i Berlin har oppstått voldelige sammenstøt.

Dårlig utsikt

I alle disse byene har muslimer ønsket å bygge mer staselige moskeer som erstatning for de mer kummerlige lokalitetene som i mange tilfeller har vært realiteten til nå. Dette har fått kritikerne til å våkne. Blant annet mener de at slike moskebygg vil være symbol på en islamisering som ikke er ønskelig. At minaretene kan ødelegge utsikten og bybildet er andre argumenter. En del er også redd for sikkerheten i byen sin. Dette med tanke på den rollen enkelte moskéer har hatt som samlingspunkt for terrorister.

Forbud

– Den økende synligheten til muslimer har gjort at disse spørsmålene har dukket opp i alle europeiske samfunn, uttalte Tariq Ramadan, en av de ledende talsmennene for muslimer i Europa, i forbindelse med at høyreekstreme grupper tidligere i år forsøkte å få på plass et forbud mot minareter i Sveits.

For dominerende

I London foreligger det planer om en kjempemoské rett ved siden av den olympiske arenaen for OL 2012. I den forbindelse la noen ut en underskriftskampanje mot dette på statsminister Gordon Browns nettsider. Denne rakk å samle 275.000 underskrifter før den ble fjernet. Mange frykter at moskéen, med en planlagt kapasitet på 12.000, skal gjøre nabolaget til et område hvor en tro dominerer, og at de som tror annerledes ska bli drevet bort. Moskéen skal bygges av Tablighi Jamaat. Dette anses som en sikkerhetsrisiko fordi blant annet to av terroristene fra bombeangrepet mot London i 2005 var tilhengere av denne gruppen. Muslimene selv mener at tanken om moskéer som tegn på separatisme og islamsk kolonisering er helt gal.

Når rasismen skal granskes

Ikke ekstremt

– Muslimers ønske om å bygge et hus for tilbedelse handler bare om at de vil føle seg hjemme og leve i harmoni med sin religion i et samfunn de har akseptert som deres.

Fordi bygging av en moské tar flere år har det mange steder ført til at de lokale myndighetene og de muslimske lederne har blitt godt kjent med hverandre, og man har endt opp med full støtte til byggeplanene. Dette står i sterk kontrast til høyreekstreme grupper og diverse nabolagsgrupperinger som motsetter seg det hele. Ofte har også kristne ledere involvert seg.

– Disse spenningene oppstår fordi gudshus har en høy symbolsk status i Europa, hvor katedralen eller kirken ofte er sentrum av byen, uttaler Riem Speilhaus, islamekspert ved Humboldt-universitetet i Berlin.

– En moské følger på en symbolsk måte endringene som har skjedd i samfunnet, og gjenåpner debatten om hvorvidt disse endringene er bra eller ikke, om muslimer burde få leve her og til og med om islam er en god religion. Men dette blir sjelden diskutert åpent, avslutter hun.