Leder februar 15, 2019
radio

Israelsk radio melder at Utdanningsdepartementet i landet for første gang vil la den palestinske versjonen av begivenhetene i 1948 bli undervist i skolene.

Blant mange palestinere blir staten Israels opprettelse betraktet som Den store katastrofen, og nå vil israelske tredjeklassinger blant annet få lære at en del arabiske beboere ble bortvist fra sine hjem og ble flyktninger, og at Israel konfiskerte betydelige landområder fra araberne. Samtidig understreker læreboken at det var araberne som avviste FNs delingsplan, mens jødene godtok den. Utdanningsminister Yuli Tamir understreker at både den israelske og den arabiske versjonen av historien burde presenteres for arabiske skolebarn.

Destruktive markeringer