Leder mars 6, 2019

Som jeg skrev i en tidligere artikkel, er det helt vanlig at bare 10 % av deltakerne i nettsamfunn bidrar med innlegg, mens de 90 % andre bare er inne og leser. Det skal vise seg at disse 90 % likevel kan være svært verdifulle.

Denne bloggen fra Yammer viser til en studie fra MIT Sloane, som undersøkte atferden til observatørene (lurkers) i store firmaers nettsamfunn.

De estimerer at over 50 % av de som bare er inne og kikker, faktisk er aktive, men på en mindre synlig måte enn ved å skrive noe. Med utgangspunkt i 90-9-1-prinsippet, vil det si at rundt 55 % av deltakerne i nettsamfunnet enten engasjerte, eller i det minste lytter og deler videre (1 % + 9 % + 45 %).

Bloggskriveren forteller videre om potensielle gjensidige fordeler hos både observatørene og nettsamfunnet:
◾De deler informasjon videre, påvirker, og er ambassadører for nettsamfunnet
◾Noen som er stille i digitale kanaler kan være veldig pratsomme (og innflytelsesrike) ansikt-til-ansikt (offline)
◾Ledere kan ta pulsen på virksomheten
◾De får tilgang til kritisk informasjon som lar dem spare tid og ta bedre beslutninger
◾Selv om de ikke deler videre, lærer alle observatørene noe, og kan omsette det til handling
◾Dagens observatør er morgendagens innleggsskriver

Så vi må slutte å si at det er noen som «bare» er inne og leser!