Leder april 15, 2019
gay

I 2003 måtte Sjømannskirken betale erstatning til to homofile jobbsøkere fordi kirkens holdning til ansettelse av homofile ikke framgikk av stillingsannonsen.

I utlysningen av stillingene i 2003 hadde Sjømannskirken unnlatt å fortelle at homofile i samliv ikke ville få jobb, og brøt dermed diskrimineringsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven, skriver Dagsavisen. Nå står Sjømannskirken åpent fram med at den ikke ansetter personer i homofilt samliv. Generalsekretær Kjell Bertel Nyland i Sjømannskirken understreker at det er Sjømannskirken som har ansettelsesmyndighet for stillinger i sjømannsmisjonen.

– Vi har valgt å være lojale mot kirkemøtevedtaket i 1997, sier Nyland.

I vedtaket heter det at personer som lever i homofilt samliv ikke kan inneha tjeneste i vigslede stillinger. I november skal Kirkemøtet vurdere om vedtaket fortsatt skal gjelde, eller om jobbforbudet for homofile som lever i partnerskap skal slettes