Leder mars 9, 2019
body

Bergens Tidende fortalte i går at 96 prosent av alle søknader om senabort blir innvilget. Seksjonsoverlege Harald Helland ved Kvinneklinikken på Haukeland Universitetssykehus, mener abortgrensen like godt kan flyttes til 16. uke siden nesten alle som søker om å ta abort innen fristen, får ja.

Vi synes disse opplysningene er urovekkende, og spør oss stadig om når abortlovgivningens forsvarere skal innse konsekvensene av det de har fått til.

Så lenge abortloven finnes, er det samtidig en viktig politisk utfordring å bidra til at flest mulig gravide velger å bære barnet sitt frem. Filip Rygg, KrFs ordførerkandidat i Bergen, sier til Bergens Tidende at målet må være å gjøre det lett for gravide å bære barnet frem – i stedet for at det skal være lett å få innvilget en senabort. Det er vi naturligvis helt enig med ham i.

Og vi støtter både hans tanker om å utslette årsakene til at kvinner velger abort, og om å gi økonomisk hjelp til gravide kvinner slik at de ikke velger å la leger ta livet av barnet deres.

Abortlovgivningens ropende urimelighet blir ekstra synlig når abortgrensen nærmer seg et stadium i svangerskapet hvor barnet med stor sannsynlighet kunne vokst opp om en fødsel hadde funnet sted. Vi har ikke gitt opp troen på at trenden kan snus ved at flere forstår hvilken grufull praksis våre vestlige samfunn har begitt seg inn på.

Norea med mobilnettsted

Samtidig utfordres vi og av generalsekretær Rolf Kjøde i Normisjon, som i dagens kommentar påpeker de kristne fellesskapenes ansvar for å gjøre det så lett som mulig for unge kvinner å ikke velge abort. Han mener dette er et spørsmål om hvorvidt vi mener alvor med vårt kristne menneskesyn.

Det er lett å bruke sterke ord om en urett som vi står på en viss avstand fra, understreker generalsekretæren før han påpeker menighetenes medansvar for å hjelpe dem som har fått muligheten til å velge mellom liv og død. Vi tror også dette er et svært viktig poeng.

Det er et voldsomt press som legges på unge mennesker som har blitt forført til å tro at det er legitimt å fremprovosere avslutning av svangerskapet. Vi bør alle gjøre det vi kan for å lette presset og legge til rette for at svangerskap kan avsluttes med fødsel, ikke med avlivning.

Kampen mot abort er en kamp mot politikere og medisinere mer enn den er en kamp mot unge kvinner som opplever å ha havnet i en vanskelig situasjon.