Leder februar 23, 2019
martin-luther-king

Regjeringen varslet tirsdag at de vil starte en storstilt granskning av offentlig rasisme. Offentlige ansattes holdninger til innvandrere og fremmedkulturelle skal kartlegges.

Initiativet kommer som en følge av den tragiske hendelsen i Sofienbergparken der en hardt skadet mann av utenlandsk opprinnelse ikke fikk den hjelpen han burde verken av politi eller ambulansepersonell.

Mannen ligger fortsatt i koma på sykehuset og kan ha fått fatale skader. Det ubehagelige spørsmålet som familien og andre nå stiller seg er om skadeomfanget kunne vært mindre dersom mannen hadde fått den hjelpen han burde.

Eller sagt på en annen måte: Ville situasjonen vært annerledes dersom det var en hvit familiefar som lå der i sin egen blodpøl og ikke en av utenlands opprinnelse?

Denne tragiske saken har opprørt store deler av Norge, oss inkludert. Det er derfor ikke vanskelig å støtte regjeringens initiativ.

Vi må ta det på alvor når mange nordmenn med en mørkere hudfarge enn gjennomsnittet sier at de føler seg som annenrangs borgere i sitt eget land. Enkelte opplever seg urettmessig forfulgt av politiet, de blir ikke innkalt til jobbintervjuer og har problemer med å få leid en bolig.

Disse røstene har krav på å bli hørt og det kan de nå forhåpentligvis bli i forbindelse med granskningen.

Sjokkerer egne rekker

Men når man nå skal gjennomføre denne storsatsningen, vil vi likevel advare mot at den skal få et for snevert perspektiv. Det er nemlig feil å tro at rasisme er et fenomen som kun er forbeholdt etniske nordmenn. Uakseptable holdninger til andre mennesker finnes også i innvandrermiljøene.

Det er nok å vise til de blodige oppgjørene mellom etniske gjenger i hovedstaden. Denne rivaliseringen handler selvfølgelig også om penger, makt og innflytelse, men man kommer ikke bort fra at den også har en etnisk dimensjon.

Det vi kan kalle omvendt rasisme finnes også. Det så vi for eksempel i saken omkring boken “Satans sønner” som fikk stor medieomtale da den kom ut i 2005. Boken var et eneste langt rasistisk angrep på Norge og nordmenn.

I boken, som var skrevet på urdu, påstås det blant annet at norske barn ikke vet hvem som er foreldrene deres.

«Bare hør, disse djevelens venner kjenner jo ikke sine egne barn. De vet ikke om barnet er deres eller ikke. De har jo ikke ekte barn. De er unnfanget både herfra og derfra», het det i boken.

Denne typen rasisme er også livsfarlig. Og regjeringen har like mye ansvar for å bekjempe den.